Archive for Listopad, 2012

Czy biurowców nie jest za dużo ?

Jeśli spojrzymy na centra naszych miast, to wielu osobom nasuwa się pytanie – czy drapaczy chmur nie jest zbyt dużo ? Na ten problem należy spojrzeć ze dwóch stron. Pierwszą są walory krajobrazowe i architektoniczne. Z tego punktu widzenia, nadmierna ilość wysokich budynków w centrach miast może odbić się negatywnie na życie w nim, przede [...]

Walka szkła i plastiku z zielenią

Centra miast przestały w ostatnich latach pełnić funkcję miejsca zamieszkania. Stały się natomiast przestrzenią, w której jak grzyby po deszczu powstają wielkie biurowce. Pełnią one poza funkcjami użytkowymi także rolę reprezentacyjną. Nic więc dziwnego, że jest coraz więcej firm chętnych do wynajęcia przestrzeni biurowej, a w takim wypadku podaż powinna nadążać za popytem. Taki trend [...]

Drapacze chmur w centrach miast

Charakterystyczną cechą wielu miast, w tym szczególnie największych metropolii, stało się wyludnienie centrów. Oczywiście te określenie nie należy rozumieć dosłownie. Nadal kwitnie tam życie, ale jedynie w ciągu dnia – w biurowcach, oraz wieczorami – w restauracjach i kawiarniach. W historycznych centrach mieszka coraz mniej ludzi, za to jest coraz więcej budynków biurowych – wielopiętrowych [...]

Rozwój budownictwa przemysłowego

Ostatnie dwadzieścia lat stało się okresem rozwoju budownictwa. Wzrost ten jednak nie dotyczył wyłącznie budownictwa mieszkaniowego, choć stał się on szczególnie widoczny w podmiejskich miejscowościach, ale także budownictwa przemysłowego. W tym miejscu warto zauważyć, że określenie „przemysłowe”, nie oznacza wyłącznie hal produkcyjnych, magazynów itp., przeznaczonych na cele przemysłowe. Wprost przeciwnie, można powiedzieć, że nowych obiektów [...]

Architektura budownictwa mieszkaniowego

Charakterystyczną cechą ustroju socjalistycznego była szarość. Przejawiała się ona we wszystkich aspektach życia codziennego, ale bodaj w największym stopniu właśnie w budynkach. Szczególnie szare były te, które zbudowano z wielkiej płyty. Ogólnie rzecz mówiąc, zbudowane w tamtych czasach bloki przypominały równe pudełka, bądź też właśnie równe bloki jakiegoś materiału, z czego zapewne wzięła się ich [...]

Popyt a podaż mieszkań

W okresie minionego ustroju, w odniesieniu do większości towarów, popyt na nie przewyższał ich podaż. Podobnie wyglądała też sprawa w przypadku mieszkań. Choć mieszkań i całych domów budowano wtedy sporo, to jednak nie starczało ich dla wszystkich chętnych. Samo kupno mieszkania nie stanowiło problemu, gdyż spłata wartości mieszkania była rozkładana na nisko oprocentowane raty, jednak [...]

Zmiany kubatury mieszkań

W czasach, gdy tysiące, a wręcz miliony ludzi przeprowadzały się ze wsi do miast, aby pracować w fabrykach, palącą kwestią stało się zapewnienie im odpowiedniej ilości mieszkań. W tym celu trzeba było tych mieszkań wybudować dużo w krótkim czasie. Tak więc budowano niemal wyłącznie domy wielorodzinne, przynajmniej czteropiętrowe, a nieraz o wiele wyższe. W ramach [...]

Zmierzch wysokich wieżowców

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku, pojawiła się potrzeba wybudowania wielu nowych mieszkań, czego wymagał ustrój oparty na gwałtownej industrializacji. Budowano osiedla domów wielorodzinnych, które w dużym stopniu mogły głód mieszkaniowy zaspokoić. Jednak pojawił się problem braku miejsca na budowę osiedli, gdyż równie, a może nawet bardziej ważne było zaspokojenie głodu żywnościowego, co wymagało [...]

Plaga grodzenia osiedli

Niewątpliwie dla wielu osób istotne jest zamieszkanie na osiedlu w centrum miasta, najlepiej atrakcyjnie położonym. Z takiego osiedla można udać się pieszo na zakupy lub do szkoły, a często nawet do pracy. Jednak powstaje tutaj pewien problem. Mianowicie obecnie w centrach miast zamieszkuje mało ludzi bogatych i szanowanych, często to są ludzie biedni, a niekiedy [...]

Gdzie najlepiej budować osiedla mieszkaniowe ?

Odpowiedź na powyższe pytanie jest bardzo ważną kwestią dla deweloperów oraz ogólnie wszelkiego rodzaju inwestorów z branży budowlanej. Przy wyborze odpowiedniego miejsca na działkę, inwestor napotyka w praktyce na bardzo podobne problemy, co każdy z nas, kto pragnie zbudować własny dom. Tutaj oczywiście również największą rolę odgrywa cena działki, która dla dewelopera jest o tyle [...]